slideshow

Vahterus tarjoaa mekaanisesti vahvat ja lämpötehokkaat ratkaisut Energiateollisuuden vaativiin käyttökohteisiin. Erinomaisen paineensieto- ja korkeiden lämpötilojen kestokyvyn ansiosta, ne soveltuvat hyvin erilaisiin voimalaitoksiin, kaukolämmityksiin ja teollisiin höyrysovelluksiin.

Vahteruksen lämmönsiirrin on erinomainen ratkaisu Energiateollisuuden käyttökohteiden uusiin asennuksiin, jälkiasennuksiin ja perinteisten teknologioiden korvaamiseen. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ‘vihreän energian’ sovelluksia, jotka tarjoavat merkittävää energiatehokkuutta, tehokkaan lämmöntalteenoton sekä energian uudelleenkäytön.

Vahteruksen levylämmönsiirtimiä käytetään laajasti erilaisissa hiili-, kaasu-, öljy- ja biomassakäyttöisissä voimalaitoksissa muun muassa voimalaitosten syöttöveden esilämmityksessä ja höyrylauhduttimina.

Tehokasta lämmöntalteenottoa

Levylämmönsiirtimen tehokas lämmönsiirto ja tiivis pakkaus tarjoavat ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen ja vaihtoehtoisiin energiasovelluksiin. Vahteruksen lämmönsiirrinten täysin hitsattu rakenne mahdollistaa lämmöntalteenoton vaativissakin sovelluksissa, erityisesti syövyttäviä kemikaaleja käsitellessä ja korkeissa paineissa ja/tai lämpötiloissa käytettävissä sovelluksissa.

Perinteisten lämmönsiirtosovellusten lisäksi Vahteruksella on kokemusta teollisista lämpöpumpuista, orgaanisesta Rankine-kierrosta ja aurinkoenergiasovelluksista.

Kompakti ja joustava ratkaisu höyrysovelluksiin

Levylämmönsiirrin tarjoaa monia etuja sähkön-ja lämmöntuotannon höyryjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Kompakti rakenne ja joustava vaipan suunnittelu mahdollistaa sen, että tuote voidaan muokata eri sovellusten ja asiakkaiden tarpeisiin tarjoten tehokkaan ratkaisun höyryjärjestelmien erityisvaatimuksiin. Vahteruksen lämmönsiirrintä on helppo säätää sekä höyry- että lauhdutinpuolelta. Kompaktin kokonsa ansiosta Vahteruksen lämmönsiirtimien lämmönsiirto on hyvin tehokasta, jolloin myös tehon säätäminen käy nopeasti ja tarkasti.

Erinomainen soveltuvuus Öljy- ja kaasuteollisuuteen

Korkean paineensietokyvyn, alhaisen likaantumisen, laajan materiaalivalikoiman sekä tuotekohtaisen räätälöitävyytensä ansiosta Vahteruksen levylämmönsiirtimet soveltuvat erinomaisesti erilaisiin alkujalostusprosesseihin, kuten öljy- ja kaasutuotantoon, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä jatkojalostukseen, kuten jalostamoihin ja petrokemian laitoksiin.

Täysin hitsattu levypakka, jossa on vahva vaipparakenne, tekee Vahteruksen PSHE-lämmönsiirtimestä erittäin kompaktin sekä lämpö- että kustannustehokkaan lämmönsiirtoratkaisun. Yhdistäen putki- ja levylämmönsiirtimien parhaat ominaisuudet, Vahteruksen levylämmönsiirtimet tarjoavat konkreettista tilansäästöä, käyttäen vain 25% putkisiirtimen vaatimasta tilasta.

Vahterus PSHE on ideaali ratkaisu alkujalostukseen kuten öljyn- ja kaasun tuotantoon, käsittelyyn ja kuljetukseen sekä jalostamoihin ja petrokemian laitoksiin. Vastatakseen öljy-ja kaasuteollisuuden haasteisiin Vahteruksen levylämmönsiirtimet on kehitetty niin, että ne kestävät jopa 150 baarin käyttöpaineen ja tarjoavat samalla merkittäviä koko- ja painoetuja.

Öljy- ja kaasutuotanto

 • Raakaöljyjäähdyttimet ja -lämmittimet
 • Kaasujäähdyttimet ja -lämmittimet
 • Amiinijäähdyttimet
 • Jäähdytyssovellukset


Öljyn & kaasun käsittely ja kuljetus

 •  Öljylämmittimet ja -jäähdyttimet
 • LPG-jäähdyttimet ja -lämmittimet
 • LPG-lauhduttimet
 • Lämmönsiirtimet kaasunkäsittelytiloihin kaasuterminaaleissa


Jalostamot

 • Lämmittimet
 • Jäähdyttimet
 • Lauhduttimet
 • Höyrystimet
 • Kaskadihöyrystimet


Petrokemian laitokset

 • Lämmittimet
 • Jäähdyttimet
 • Lauhduttimet
 • Ekonomaiserit
 • Höyrystimet


Ota yhteyttä Energiateollisuuden myyntiin