slideshow

Plate & Shell -lämmönsiirtimessä yhdistyvät perinteisten putki- ja levylämmönsiirtimien parhaat ominaisuudet. Näitä ovat kestävyys, kompakti koko ja tiivisteetön rakenne yhdistettynä hyvään lämmönsiirtokykyyn sekä korkeiden paineiden ja lämpötilojen kestokykyyn.

Vahterus Plate & Shell (PSHE) levylämmönsiirtimissä yhdistyvät perinteisten lämmönsiirtimien parhaat edut. Tuote on täysin hitsattu, hyvin tehokas levylämmönsiirrin, jossa ei ole tiivisteitä ja on erinomainen vaihtoehto putkilämmönsiirtimille myös pienen kokonsa ansiosta.

Yhdellä Vahteruksen levylämmönsiirtimellä saadaan jopa 2000m2 lämmönsiirtopintaa ja päästään aina 150 bar (g) suunnittelupaineeseen asti. Plate & Shell levylämmönsiirtimillä saavutetaan lisäksi laaja lämpötila-alue (-164-899C°) ja tehoalue (jopa 20 000kW/lämmönvaihdin). Sen ainutlaatuisen, täysin hitsatun rakenteen johdosta pystymme täyttämään useimmat lämmönsiirtovaatimukset Prosessi- ja kemianteollisuudessa.

Tehokas lämmönsiirto
Todellisen vastavirta virtauksen ja korkean lämmönsiirtotehokkuuden vuoksi, Vahteruksen levylämmönsiirrin on erinomainen valinta Prosessi- ja kemianteollisuudessa kun halutaan parantaa prosessin hyötysuhdetta. Prosessissa tapahtuvan lämmöntalteenoton avulla lisätään koko tehtaan energiatehokkuutta, samalla vähentäen energian ja polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä.
Kun olemassaolevan prosessin kapasiteettia parannetaan, tai tehdään uutta optimoitua tuotantolaitosta, Vahteruksen levylämmönsiirrin on ideaali ratkaisu pienen kokonsa vuoksi. Tuote voidaan räätälöidä joustavasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita.


Plate & Shell levylämmönsiirtimien tärkeimmät hyödyt prosessi- ja kemianteollisuudessa:
• Pieni lämpötilaero kylmän ja kuuman välillä
• Turvallisen ja vahvan rakenteen avulla vältetään vuodot
• Tehokkaan lämmönsiirron ansiosta käynnistys on nopeaa, PSHE soveltuu hyvin tuotantoeräprosesseihin.
• PSHE soveltuu hyvin prosesseihin, joissa on krygeenisiä lämpötiloja
• PSHE rakenne mahdollistaa joustavan lauhtumattomien kaasujen / lauhteenpoiston levylämmönsiirtimen sisällä.  Erillistä erotinta ei välttämättä tarvita.
• Täysin ruostumaton teräsrakenne sekä monet muut erikoisteräkset ja seokset ovat saatavilla vakiona.
• PSHE on hyväksytty ratkaisu useissa prosessi- ja kemianteollisuuden sovelluksissa.

PSHE sovellukset:
• Jalostamot
• Petrokemikaalit
• Hienokemikaalit, erikoiskemikaalit
• Lääketeollisuus
• Teollisuuskaasut
• Lannoitteet
• Ruoka- ja juomateollisuus
• Ruokaöljy ja biodiesel
Paperi & sellu
• Kaivostoiminta, mineraalit ja metalliteollisuus


Ota yhteyttä Prosessi- ja kemianteollisuuden myyntiin