slideshow

Vahteruksessa tuotteiden innovatiivisuus ja korkea laatu perustuvat jatkuvaan tuotekehitykseen, suunnitteluun, automatisoituun tuotantoteknologiaan sekä vahvaan sovellusosaamiseen.

Vahteruksen tuotteiden eli hitsattujen levylämmönsiirtimien valinnan perustana on niiden käyttötarkoitukseen soveltuva oikea lämpötekninen mitoitus perustuen lämmönsiirron teorian hallintaan, Vahteruksen omiin laboratoriotesteihin sekä pitkään käytännön kokemukseen. Tuotekehitystyössä teemme myös tiiviisti yhteistyötä eri yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä tutkimusta tekevien yritysten kanssa.

Teknisen edelläkävijyyden taustalla on koko henkilöstön jatkuva halu ja motivaatio parantaa toimintaa ja viedä lämmönsiirrintekniikkaa eteenpäin. Vahva panostus tuotekehitykseen näkyy markkinoille tuotavilla uusilla tuotteilla ja teknologisilla ratkaisuilla. Osoituksena Vahteruksen kehitystyön tuloksellisuudesta yrityksellä on myös useita maailmanlaajuisia patentteja sekä palkintoja innovatiivisista ratkaisuista ja ympäristöystävällisistä tuotteista.