slideshow

Vahterus on levylämmönsiirron edelläkävijä, joka on tunnettu innovatiivisuudestaan.

Paikallinen & Kansainvälinen

Vahteruksen juuret ja päätoimipiste sijaitsevat Kalannissa, jonne Mauri Kontu perusti yrityksen 1990. Ei ole sattumaa, että yrityksen juuret ja päätoimipiste sijaitsevat Vakka-Suomessa, sillä alueen vahvasta teollisesta historiasta kumpuaa Vahteruksen nimen lisäksi yrityshenkisyys, tahto menestyä sekä kansainvälisyys.

Laatua ja sitoutuneisuutta

Vahteruksessa tiedetään, että pyrkimys kestävään tehokkuuteen ja laatuun lämmönsiirtimen elinkaaren kaikissa vaiheissa edellyttää tinkimättömyyttä ja sitoutumista. Vahteruksessa tuotteiden innovatiivisuus ja korkea laatu perustuvat jatkuvaan tuotekehitykseen tuotannosta suunnitteluun, automatisoituun tuotantoteknologiaan sekä vahvaan sovellusosaamiseen. Vahva panostus tuotekehitykseen näkyy markkinoille jatkuvasti esiteltävillä uusilla tuotteilla ja teknologisilla uudistuksilla. Teknisen edelläkävijyyden taustalla on koko henkilöstön jatkuva halu ja motivaatio parantaa toimintaa ja viedä lämmönsiirrintekniikkaa eteenpäin. Osoituksena Vahteruksen kehitystyön tuloksellisuudesta yrityksellä on useita maailmanlaajuisia patentteja sekä palkintoja innovatiivisesta suunnittelusta ja ympäristöystävällisistä tuotteista.

Yritteliäisyys ja halu mennä eteenpäin on tuonut merkittävää kasvua siitä lähtien kun yrityksen ensimmäinen toimipiste perustettiin Kalannin Vahteruksen kylässä sijaitsevaan vanhaan lampolaan. Yrityksen alkuajoista lähtien mukana on ollut vahva erikoisosaaminen ja motivoituneisuus rakentaa toimintaa edelleen eteenpäin. Vahteruksessa sitoutuminen muodostuu perheyhtiön arvoista ja ihmisistä, jotka haluavat rakentaa tekniikkaa kestävään tulevaisuuteen.